Aanbod

WZC Huize Vincent is een woonzorgcentrum gelegen in Tielrode. Het is een dynamisch woon- en zorgcentrum met 103 woongelegenheden voor vast verblijf, 4 woongelegenheden voor kort verblijven en 7 assistentiewoningen.

We zetten sterk in op kwaliteit van zorg binnen een warme, hartelijke zorg- en woonomgeving.

Infrastructuur

Gemeenschappelijke ruimtes

  • Leefruimtes
  • Cafetaria
  • Terras
  • Tuin
  • Badkamer per verdieping met aangepast hoog-laag bad
  • Kapel/stille ruimte

Vast verblijf

103 kamers voor vast verblijf

Waarop standaard het volgende aanwezig is:

Kort verblijf

4 kamers voor kort verblijf

Voor wie?

Valide en zorgbehoevende ouderen die tijdelijk een beschermde of revaliderende omgeving nodig hebben

Minimum leeftijd: 65 jaar

Voorbeelden van mogelijke situaties:

Assistentiewoningen

Onze assistentiewoningen zijn aangepast & rolstoeltoegankelijk: bredere gangen en deuropeningen, makkelijk bereikbare stopcontacten, geen drempels, een lift,…

Een woonassistent helpt bij alle mogelijke problemen en vragen.

Garantie op crisis- en overbruggingszorg (tijdelijke aangepaste zorg): als er zich een noodsituatie voordoet, is de gebruiker via een 24u/24u noodoproepsysteem zeker dat er onmiddellijk de nodige zorg wordt geboden.

Maaltijden verkrijgbaar tegen vergoeding.

Tijdens de gebruikersraad in de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte kunnen gebruikers hun advies geven over onze werking.

U kiest zelf u eigen thuiszorgdiensten.

Mogelijkheid tot deelname aan activiteiten van het WZC

Bewoonbare oppervlakte: 50m², buitenterras: 18m² en bergruimte: 18m²

Het klooster

De zusters van de heilige Vincentius á Paulo -Deftinge liggen aan de oorsprong van Huize Vincent. Het is een congregatie die gesticht is in 1832 en doorheen de jaren heel wat kloostergemeenschappen telde in Vlaanderen en ver daarbuiten, tot in Afrika toe. Heel wat zusters gingen namelijk op missie naar Afrika om daar met de plaatselijke bevolking het evangelie gestalte te geven. Maar ook in België waren de zusters actief op zowel parochies alsook in scholen.
Het was een congregatie die een snelle groei kende. Zo telde zij in de gloriejaren meer dan 330 zusters verspreid over heel wat huizen.
Begin 20e eeuw begonnen de zusters een ‘gesticht’ in Tielrode van zorgbehoevende oude mensen uit het dorp. Het was eerder kleinschalig. In een tweede fase bouwden ze een klooster in de Burgemeester Achiel Heymanstraat iets buiten het dorp. De zorg voor ouderen verhuisde mee naar het nieuwe klooster.
Op de Antwerpse Steenweg startte dan de bouw van een nieuw ‘rusthuis’ aanpalend en samenwerkend met de kloostergemeenschap. In 2019 werd het klooster afgebroken om opnieuw een nieuwbouw (fase 2) te zetten. In dit laatste gebouw is een aparte kloosterafdeling voorzien waar tot op heden de zusters wonen en leven.
Momenteel (we zijn najaar 2023) telt de congregatie 26 zusters waarvan er 10 in de kloosterafdeling en zeven zusters in de zorg verblijven. De andere zusters wonen in nog twee bijhuizen.

Tot op heden is Huize Vincent sterk getekend door de spiritualiteit van Vincentius. En het moet gezegd: de aanwezigheid van de zusters is een ware zegen voor het huis. De visie en de kernwaarden die we als huis nastreven hebben hun wortels in de Vincentiaanse spiritualiteit.
We zijn de zusters bijzonder dankbaar om wat zij betekend hebben, en nog betekenen, voor ons huis. We hopen dan ook dat we ze zo lang mogelijk nog onder ons mogen hebben.