Assistentiewoningen

Prijs voor de assistentiewoning:

47,32€/dag

zorgverleningscomponent: 5,91€/dag

Wat is inbegrepen in de prijs?