Kort verblijf

Voorwaarden:

Miniumum 65 jaar

Maximaal 60 opeenvolgende dagen en 90 dagen per jaar.

Kamertype en prijs:

éénpersoonskamer – 71,76€/dag

Merk op: er is een tussenkomst van de mutualiteit voorzien. Voor de voorwaarden, vraag na bij uw mutualiteit.

Dienstverlening

De dienstverlening is hetzelfde als in het woonzorgcentrum: u krijgt er de nodige verzorging (zoals verpleegkundige en hygiënische zorg), revalidatie, activering, ontspanningsactiviteiten en sociale contacten met de andere woonzorgcentrumbewoners.

Indien nodig: voorbereiding terugkeer naar huis, indien nodig wordt in overleg gekeken of er thuiszorgdiensten verdere hulp thuis kunnen bieden.