Wie zijn we

Hoe we zorgen

Huize Vincent wil vanuit een Christelijke inspiratie gegroeid vanuit de Congregatie Zusters van de H. Vincentius à Paulo en de Congregatie Broeders van Liefde, een woon- en zorgcentrum voor bejaarden uitbouwen.

Huize Vincent is een open huis

 

  • Waar de bewoners zich écht thuis mogen voelen

We hebben een hart voor zorg en bieden een warme thuis.

We zijn er voor de bewoners en hun naasten.

De bewoners blijven aan het stuur zitten van hun leven.

 

  • Waar volop ingezet wordt dat medewerkers met goesting komen werken, en waar zij samen met bewoners, familieleden en vrijwilligers alle mogelijkheden krijgen een (h)echt team te vormen.

In Huize Vincent zetten we in op een positieve sfeer en een cultuur van waardering.

We dragen respect hoog in het vaandel.

We zoeken samen, in een open communicatie en met een open blik, wat het meest haalbaar is.

 

  • Geïntegreerd in de buurt en lokale gemeenschap

We maken deel uit van het dorp. Alle kansen worden benut om bewoners verder te laten participeren aan het maatschappelijk leven.

Mijn naam is Kris De Vleeschouwer, pastoraal medewerker in Huize Vincent.

Ik sta in voor al wat te maken heeft met pastoraat, zingeving en
ethiek.
Samen met alle disciplines wil ik in Huize Vincent mede een cultuur realiseren gebouwd op kwaliteitsvol en warm huiselijk samenleven. Als aanspreekpunt in huis maak ik graag tijd voor vragen rond zingeving, religiositeit, ethische
kwesties,…
Huize Vincent is doorheen de jaren zowat mijn tweede thuis geworden. Ik werk hier bijzonder graag en ga altijd met veel dankbaarheid ’s avonds weer naar huis.
In ‘lees meer’ ga ik dieper in op wat mijn opdracht concreet inhoudt binnen Huize Vincent.

lees meer