Afdelingen

Binnen Huize Vincent zijn er verschillende afdelingen met elk zijn expertise. Hieronder wordt door de teamcoaches uitgelegd waar een afdeling voor staat. Elke afdeling focust zich op een bepaalde doelgroep, waardoor er andere accenten worden gelegd binnen de woon- en leefomgeving van de bewoner. Maar het doel van deze afdelingen is echter hetzelfde, namelijk: Samen dragen de zorg voor onze bewoner.

Polderzicht

Beste mensen, 

Mijn naam is Ilse De Rechter en als teamcoach van ‘Polderzicht’ stel ik jullie deze afdeling graag even voor. 

Onze afdeling bestaat uit 2 leefgroepen, namelijk: “Klaverbloem” en “Tramhalte”. Deze 2 leefgroepen vormen een leefomgeving voor mensen met dementie. Onze afdeling telt in het totaal 34 bedden, waaronder 2 kortverblijven.

Hier streven wij naar een warme thuis voor onze bewoners, elk op zijn eigen ritme. Ons multidisciplinair team staat steeds klaar om onze bewoners in de watten te leggen en een goed gevoel te geven. Dit op een respectvolle manier rekening houdend met de wensen van de bewoner. Binnen dit team is er ook een referentiepersoon ‘Dementie’. Dit is Inge, een verpleegkundige en ervaren meerwaarde in het omgaan met mensen met dementie. Zij heeft een ondersteunende en adviserende functie zowel voor familie- als personeelsleden. 

Ons doel is om de familie zoveel mogelijk te betrekken. Op die manier leren we onze bewoner beter kennen  om zo een betere kwaliteit van zorg te kunnen bieden. 

Door team wonen en leven wordt een zinvolle dagbesteding aangeboden op maat van onze bewoners. 

Stille Droom

Aangenaam, 

Ik ben David Van Goethem, de teamcoach van ‘Stille Droom’.

Hieronder stel ik jullie beknopt onze afdeling voor.

De afdeling ‘Stille Droom’ omvat 16 kamers die aangepast zijn om een thuis te bieden aan Doven en slechthorenden. Elke kamer is voorzien van een lichtbel, een beloproep- en branddetectiesysteem met een aansluiting voor een trilkussen. 

Binnen het multidisciplinaire team van deze afdeling zijn enkele dove medewerkers tewerkgesteld, maar daarnaast zijn er ook medewerkers die een cursus VGT (Vlaamse GebarenTaal) hebben gevolgd. 

Naast de onderlinge contacten tussen de dove bewoners tijdens de dagelijkse activiteiten, vinden ook de activiteiten van dovenvereniging ‘De Waasvrienden’ plaats in Huize Vincent wat een meerwaarde biedt voor de aanwezige bewoners. Het uitgangspunt is om een hartverwarmende, veilige en comfortabele thuis met zorg op maat te bieden voor onze dove bewoners!

 

't Veer

Hallo,

In de nieuwbouw fase twee bevindt zich afdeling ’t Veer, genoemd naar de overzet op de Durme hier in Tielrode. Op ’t Veer wonen zowel fysiek zwaar zorgbehoevenden als bewoners met lichte dementie. Onze bewoners zijn omringd door een gedreven team zorgmedewerkers. Daar wij multidisciplinair werken bestaat het team uit zorg- en verpleegkundigen, een ergotherapeut, twee kinesitherapeuten, een pastorale medewerker, medewerkers van de schoonmaak en ikzelf als teamcoach van deze enthousiaste ploeg.

Mijn naam is Heidi en mijn opdracht bestaat erin samen met mijn team onze bewoners goede zorg te geven met aandacht voor de ‘mens’ in zijn totaliteit. Dat betekent: Een mens is meer dan wat je ziet. Er gaat een hele levensgeschiedenis aan vooraf dat het huidig zijn bepaalt. Aandacht besteden aan de hele mens houdt dan in, rekening houden met zijn belevingswereld. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de bewoner zich thuis voelt, én gedragen weet. Zowel tijdens momenten van de zorg, als tijdens het maaltijdgebeuren, activiteiten, persoonlijke babbels, krijgt de bewoner alle ruimte om zijn persoonlijk geluk alle kansen te bieden.

Kortom: hier op ’t Veer staat de bewoner centraal, en bestaat onze aanwezigheid erin hem of haar een zinvolle (g)oude(n) dag aan te bieden.
Als je eens een kijkje wil komen nemen … altijd welkom. De koffie staat klaar.


De Kouter

Hallo, 

Ik ben Ellen De Ryck, teamcoach van afdeling De Kouter.

De afdeling is gelegen op de tweede verdieping, uitkijkend op de prachtige Scheldepolders. Het biedt plaats aan 31 bewoners waarvan twee in kortverblijf.

Naast zwaar zorgbehoevenden verblijven er ook zusters. Deze oorspronkelijke bewoners van onze gebouwen laten zich hier samen met de andere bewoners in de watten leggen door een multidisciplinair team van verpleegkundigen, zorgkundigen, team wonen en leven, kinesitherapeut, ergotherapeut, logistiek en schoonmaak. 

Als teamcoach probeer ik ervoor te zorgen dat dit team garant staat voor een warme thuis waar zowel bewoner als bezoeker zich welkom voelt! Goede zorg op maat van elke bewoner staat er centraal en om dit mogelijk te maken is elke schakel in het team even belangrijk! 

Wederzijds respect en begrip, een huiselijk gevoel en aandacht voor de specifieke noden van elke bewoner, dit zijn de ingrediënten die zorgen voor een warme, gemoedelijke en familiale sfeer.

Kwaliteit van leven is voor ons heel belangrijk, daarom doen we er op ‘De Kouter’ alles aan om u verblijf zo aangenaam te laten verlopen en u nog heel mooie jaren te laten beleven!

De Keuken

Beste bewoner, bezoeker, sympathisant,

Met enorme trots mag ik, Kris Raemdonck, chef-kok van Huize Vincent, u onze keuken voorstellen.

Sedert 21/03/2023 bereiden mijn medewerkers en ik verse en gezonde maaltijden in Huize Vincent. We zorgen ervoor dat de menu’s gevarieerd zijn en aansluiten bij de seizoenen. 
Iedere dag opnieuw zorgen we voor een smakelijk lunchmenu bestaande uit soep, hoofdgerecht en dessert, net als voor het ontbijt en de avondmaaltijd. Maandelijks mogen de bewoners zich eveneens aan een heus feestmenu verwachten.

Ook bewoners die zich aan een dieet dienen te houden, leggen we graag culinair in de watten.  We staan open voor suggesties en opmerkingen en proberen steeds aan ieders wensen tegemoet te komen. 

Wist u dat we de werking van onze keuken in de toekomst graag willen uitbreiden? Zodra hier meer nieuws over is, brengen we je hier graag van op de hoogte.

Met culinaire groet, 

Kris